קיימות

קיימות היא גישת ניהול הלוקחת בחשבון שיקולים חברתיים, סביבתיים וכלכליים ומשלבת ביניהם, מתוך מטרה להבטיח קיום ארוך טווח, צמיחה ושגשוג עבורנו ועבור הדורות הבאים.

נגב אנרגיה אימצה את תפיסת הקיימות ומיישמת אותה הלכה למעשה בכל אחד משלבי הפרויקט. המנהלים והעובדים שלנו רתומים לנושא והדבר בא לידי ביטוי בתוכניות, נהלים ופיקוח ובקרה בשטח מדי יום ביומו. המימוש נעשה על בסיס סטנדרטים בינלאומיים מתקדמים, בתחומים של שמירה על הסביבה והמגוון הביולוגי, שיתוף מחזיקי עניין ושמירה על תנאי ההעסקה של כל העובדים בפרויקט.

 

שומרים על הסביבה

כל פרויקט תשתית כרוך בהשפעות סביבתיות. חשוב להתייחס אליהן, לטפל בהן בכובד ראש ולמלא אחר כל דרישות החוקים הסביבתיים. על אחת כמה וכמה נכון הדבר בפרויקט בסדר הגודל של תחנת הכוח באשלים.

לשמור על הסביבה כבר בשלב תכנון הפרויקט
תכנון אחראי של פרויקט תשתית לוקח בחשבון את המאפיינים הסביבתיים והאקולוגיים של שטח האתר וסביבתו. אצלנו, מדובר בשטח מדברי בעל מאפיינים ייחודיים. כבר בשלב התכנון נתנו את הדעת למאפיינים אלה כדי לספק להם מענה בהקמת הפרויקט ותפעולו.

המאפיינים הסביבתיים והאקולוגיים הייחודים לשטח הפרויקט 
כאמור, כבר בשלב התכנון הבנו שהצלחת הפרויקט מחייבת טיפול מוקפד באתגרי השטח הייחודיים שעומדים לפנינו. לדוגמה: תכנון הסטת נחל פקועה בחלק הצפון-מערבי של האתר, התקנת מעברים לבעלי חיים לאורך הגדר, הפחתת זיהום הקרקע, צמצום מטרדי האבק, הפחתת זיהום האוויר, מדידת רעש, ניהול והפרדת פסולת, מניעת זיהום תאורה והדרכות עובדים בנושאי איכות הסביבה על בסיס שוטף.

לקריאה נוספת

שומרים על המגוון הביולוגי

אזור אשלים ממוקם ברמת הנגב. האופי המדברי של האזור מחייב את בעלי החיים והצמחים להסתגל לתנאי האקלים הקשים בהם: מחסור במים ובצל, מיעוט של מקורות מזון, משרע טמפרטורות חד ועוד. רוב אזור תחנת הכוח היה שטח חקלאי מעובד בעוד האזורים הסמוכים לתחנה ונחל פקועה מהווים עד היום מפגש חשוב של בתי גידול.

שמירה על בתי הגידול השונים

בעלי חיים נדרשים לתנועה ולמעבר בין בתי גידול שונים למציאת מזון ורבייה. תחנת הכוח מוקפת בגדר. בעלי חיים גדולים אמנם לא יוכלו להיכנס לאתר אך גודלם מאפשר להם להקיף את השטח המגודר ולמצוא נתיבים אחרים. באשר לבעלי חיים קטנים, התעורר חשש כי אלה יתקשו להקיף את שטח האתר. הפתרון שנמצא לכך הוא יצירת מעברים מותאמים בגדר ההיקפית של התחנה. מיקום ותכנון המעברים מבוצע תוך תיאום, התייעצות ושיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים. לאורך הגדר ההיקפית הוקמו 28 מעברים לבעלי חיים (קטנים).

לקריאה נוספת

מיישמים סטנדרטים בינלאומיים

נגב אנרגיה אימצה את תפיסת הקיימות ומשלבת אותה בכל אחד משלבי הפרויקט. בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים, גיבשנו מדיניות בתחומי הסביבה, החברה ושמירה על זכויות העובדים בפרויקט (כולל עובדים של קבלני-משנה). בנוסף גובשה תוכנית-על לניהול סביבה וחברה (Environmental Social Management Plan) שעניינה זיהוי סיכונים, השפעתם, דרכי טיפול בהם ואמצעי בקרה ואכיפה. מתוך שני מסמכי יסוד אלו, נכתבו תוכניות, נהלי ביצוע, בקרות ופרוצדורות לגבי כל תחום.

יישום סטנדרטים בינלאומיים להטמעת קיימות בפרויקט 
כדי להשיג את מטרתנו, אנו פועלים באופן שיטתי ומתמיד על מנת שהפרויקט יוקם ויתופעל תוך שמירה על עקרונות הקיימות, צמצום השפעותיו הסביבתיות ומיקסום תועלותיו החברתיות. אנו מיישמים גישה זו בהתבסס על סטנדרטים בינלאומיים בתחומי הסביבה, שיתוף מחזיקי עניין, זכויות עובדים ושימור מגוון ביולוגי.

לקריאה נוספת

מקיימים דיאלוג עם השכנים

על פי תפיסת הקיימות, אנו משתפים בעלי עניין בהקמה ובתפעול של תחנת הכוח. אנו מאמינים ששיתוף בעלי העניין בפרויקט מביא לביסוס מערכת יחסים טובה עימם לאורך כל שלבי הפרויקט. שיתוף בעלי עניין מאפשר לנו נגישות לצרכיהם וחששותיהם. באופן זה, אנו יכולים להתחשב בהם בשיקולי הניהול וקבלת ההחלטות בפרויקט.

בעלי העניין 
בעלי העניין הם כל מי שמושפע מהפרויקט או משפיע עליו. מדובר בגופים כגון המועצה האזורית רמת הנגב, היישוב אשלים, הכפר הבדואי ביר הדאג', העובדים, הקהילה ההתיישבותית-חינוכית בניצנה ועוד.

לקריאה נוספת

תעסוקה

אחת התועלות העיקריות של הפרויקט היא תרומתו לפיתוח סביבתי וליצירת מקומות תעסוקה עבור תושבי האזור. לצורך כך ננקטות פעולות שונות להגברת התעסוקה המקומית, בשיתוף עם המועצה האזורית רמת הנגב והחברה לפיתוח כלכלי רמת הנגב. כמו כן, יזמנו מפגש עם לשכות התעסוקה האחראיות על דימונה, ירוחם ומצפה רמון.

כחלק ממדיניות הפרויקט לגיוון תעסוקתי בדגש על אוכלוסיות מוחלשות קיימנו ימי גיוס בכפר הבדואי ביר הדאג', אשר ממוקם כ – 4 ק"מ מהפרויקט. פעולות אלו ופעולות נוספות לגיוס עובדים ועובדות בדואים תרמו לכך שסה"כ שיעור המועסקים מהמגזר בפרויקט הגיע לכ – 34%.

לחצו לצפייה במשרות הפתוחות

 

 

נתונים עדכניים מתחנת הניטור הממוקמת ביישוב אשלים
PM10
* µ g/m3
160
NO2
** ppb
2
NOx
** ppb
3
טמפרטורה C°
10
מהירות הרוח (m/s)
2
כיוון הרוח (Deg)***
222
*** שושנת הרוחות
ערכי סביבה לניטור רציף
* PM10 ממוצע יממתי 130 µ g/m3
** NO2 ממוצע שעתי 106 ppb
** NOx ממוצע חצי שעתי 500 ppb
הנתונים מתעדכנים מתחנת הניטור כל חצי שעה