שלבי הפרויקט

פרויקט הקמת תחנת הכוח התרמו-סולארית הוא מבצע הנדסי מורכב ומתמשך, הצפוי להימשך על פני שלוש שנים, אשר יסתיימו בחודש יולי 2018. סיפור בניית התחנה עד כה מוצג בפניכם בעזרת סדרת תמונות, המייצגות את אבני הדרך המרכזיות של שלבי ההקמה.

 

2014 - עבודות מקדימות

טרם תחילת עבודות ההקמה בוצע פינוי  של נפלים באזור הצפוני של התחנה, אשר שימש בעבר כשטח אימונים של צה"ל. במהלך תקופה זו הוקם האזור הלוגיסטי, אשר כלל - משרדים זמניים, אתרי התארגנות לקבלנים ועוד.

שלב ההקמה
2014- עבודות מקדימות, צילום: נפתלי יאור
עבודות ההקמה של האזור הלוגיסטי
2014- עבודות מקדימות, צילום: נפתלי יאור

2015 - עבודות עפר

עבודות העפר בוצעו מכיוון דרום האתר לצפונו וכללו: חפירה, מילוי, הידוק ופילוס לפני שטח סופיים. סה"כ נפח העבודות הגיע לשני מיליון מ"ק עפר.

חפירה, מילוי והידוק פני השטח
2015- עבודות עפר
2015- עבודות עפר

2015 - הסטת נחל שדה פקועה

השדה הסולארי בחלקו הצפוני-מערבי תוכנן על ערוץ נחל פקועה. על כן נדרשנו להסיט את תוואי הנחל, בתיאום עם הגופים הסטטוטוריים השונים. פעולות ההסטה כללו פינוי מבוקר של צמחייה ובעלי חיים למיניהם משטח התחנה לפני תחילת העבודות ושמירת אדמת חישוף לצורך השבתה בסיום העבודות.

הסטת נחל שדה פקועה ב-2015
2015 - הסטת נחל שדה פקועה 
הסטת נחל שדה פקועה ב-2015
2015 - הסטת נחל שדה פקועה 

2015 ואילך - עבודות בשדה הסולארי (solar field)

שלב 1- יציקת כלונסאות, המהווה שלב מקדים להרכבת השקתות הפרבוליות

הרכבת העמודים עליהם תותקן השוקת הפרבולית
2015- עבודה בשדה הסולארי שלב 1

שלב 2 - הרכבת העמודים עליהם יותקנו השקתות הפרבוליות

2015- עבודה בשדה הסולארי שלב 2

שלב 3 - הרכבת מערכת השקתות הפרבוליות

הרכבת מערכת השקתות הפרבוליות
2015- עבודה בשדה הסולארי שלב 3
הרכבת השוקת הפרבולית בתחנת הכח
2015- עבודה בשדה הסולארי שלב 3

2016 - שלב 4 - הכנת היסודות לצנרת השמן התרמי

יצירת התשתית לצינורות עבור השמן התרמי
2016- עבודה בשדה הסולארי שלב 4

עבודות הקמת מבני תחנת הכוח (Power Island)

התחנה תכיל מבנים ותתי מבנים כלהלן:
1. מכלי מלח מותך (salt tanks) ומחליפי החום

מבנה תחנת הכוח
2016- מכלי מלח מותך ומחליפי החום

2. מערכת התפשטות השמן התרמי  (HTF- hot temperature fluid)

מערכת התפשטות השמן התרמי
2016 -מערכת התפשטות השמן התרמי

3. מערכת ממירי חום משמן למים (SSG-steam solar generator)

בניין החשמל מכיל מערכות חשמל ובקרה להפעלת התחנה
2016 -מערכת ממירי חום משמן למים

4. טורבינה ובניין הטורבינה: הטורבינה והגנרטור שמחובר אליה ממירים אנרגיית חום לאנרגיית חשמל

הטורבינה ממירה אנרגיית חום לאנרגיית חשמל
2016 -הטורבינה ממירה אנרגית חום לאנרגית חשמל
הגנרטור שמחובר לטורבינה שממירה את האנרגיה
2016 -הגנרטור שמחובר אל הטורבינה

5. בניין חשמל ראשי  (MEB -main electrical building): בניין החשמל מכיל מערכות חשמל ובקרה להפעלת התחנה

הקמת מבנה בנין החשמל הראשי לתחנה
2016 - הקמת בנין החשמל הראשי המספק חשמל לתחנה עצמה

6. בניין חשמל משני (TES - thermal energy storage): בניין זה יספק חשמל לאזור הצפוני של תחנת הכוח

בניין החשמל המשני בתחנת הכוח
2016 - הקמת מבנה חשמל משני בתחנת הכוח

7. מגדל קירור (CT – cooling tower): תפקיד מגדל הקירור הוא לספק מים מקוררים למעבה הטורבינה ומערכות נוספות. המים מקוררים באמצעות סחרור אוויר.

מגדל קירור בתחנת הכח התרמו סולארית
2016 - הקמת מבנה מגדל הקירור

8. גשרי צנרת: על הגשרים מותקנת צנרת של שמן תרמי, קיטור, מי עיבוי, מי הזנה, מי קירור, מלח מותך, גז טבעי, אוויר דחוס, חנקן, כבלי חשמל ובקרה

עבודות הקמת גשרי הצנרת
2016 - עבודות הקמת גשרי הצנרת,

9. מכלי מים - בתחנה מספר סוגים של מכלי מים: (raw water / service water /osmotized water) 

מבני מים בתחנת הכח באשלים
2016 - בתחנה מספר סוגים של מיכלי מים

10. מבנה לטיפול במים - מערכת הטיפול במים נועדה לספק מים באיכויות שונות לצרכנים שונים בתחנה 

בתחנת הכוח מספר סוגים של מיכלי מים
2016 - יסודות למבנה לטיפול במים בתחנה

11. 2017 - מכלי שמן תרמי - מערכת חימום שמן תרמי באמצעות  גז טבעי

2017 - מכלי שמן תרמי בתחנת הכוח אשלים

12. מבנה מנהלה ובקרה - בתחנת הכוח מוקם מבנה המנהלה אשר כולל: משרדים, חדרי ישיבות, חדר אוכל ואת מרכז הבקרה והשליטה של התחנה

מבנה מנהלה ובקרה לתחנה
2017 - הקמת מבנה מנהלה ובקרה

13. מכל מלח חם – Hot Tank TES -מיכל אגירת מלח חם משמש לצורך אגירת אנרגיה תרמית ושימוש בה לצורך ייצור חשמל כאשר אנרגיית השמש לא זמינה.

מכל מלח חם – Hot Tank TES
2017 - מכל מלח חם – Hot Tank TES

14. סוללת הגנה - תפקיד הסוללה להגן על השדה הפוטו-וולטאי, המוקם מערבית לתחנה, מפני הצפה של נחל שדה פקועה.

סוללת הגנה מפני הצפה
2017 - סוללת הגנה מפני הצפה

15. בריכת אידוי (Evaporation Ponds) - רכז שנותר לאחר טיפול במים של המערכות השונות יוזרם לשלוש בריכות אידוי. המים יתאדו והמלחים יוותרו על הקרקעית של הבריכות. על ידי כך אנו משתמשים בנתונים הטבעיים של האזור.

בריכת אידוי
2017 - בריכת אידוי  (Evaporation Ponds)

16. כביש הגישה לנקודת תצפית (Vantage Point) - נקודת התצפית תבנה על גבעה ממערב לתחנה ותאפשר לקהל הרחב לצפות אל התחנה ואל שלוש התחנות הנוספות המוקמות באזור.

כביש הגישה לנקודת התצפית
2017 - כביש הגישה לנקודת התצפית, צילום: נפתלי יאור
כביש גישה לנקודת התצפית
2017 - כביש הגישה לנקודת התצפית, צילום: נפתלי יאור

17. מכל מלח קר - הרכבת קורות הגג

מיכל מלח קר
הרכבת קורות הגג, צילום: נפתלי יאור

18. דיארטור (Deareator) - תפקידו של דיארטור הוא לדאוג להוצאת הגזים מהמים כדי להחזיר אותם למעגל ייצור קיטור.

דיארטור - Deareator
2017 דיארטור  - Deareator,  צילום: נפתלי יאור

יולי ועד ספטמבר 2017 - המשך העבודות בשטח

19. מבט על התחנה (ספטמבר 2017) .

מבט על התחנה - ספטמבר 2017
מבט אווירי מכיוון צפון מערב, צילום: אלבטרוס

20. האתר הסולארי, ה-Power Block, ובאופק – דרך הגישה לנקודת התצפית.

האתר הסולארי, ה-Power Block, ובאופק – דרך הגישה לנקודת התצפית
 מבט אווירי מכיוון מזרח, צילום: אלבטרוס

21. בריכות האידוי באתר הסולארי - בריכות האידוי של המים שיווצרו בתהליכי ההפקה, ובאופק – היישוב אשלים.

האתר הסולרי וברכות האידוי
מבט אווירי מכיוון מערב, צילום: אלבטרוס

22. בריכות האידוי בצילום מקרוב - אליהן יוזרמו המים התהליכיים שנוצרים במהלך הפעלת מערכות תחנת הכוח. בבריכות אלו תשקע הפסולת התהליכית שהיתה במים, באופן זה אין הוצאה של פסולת מחוץ לתחומי האתר.

בריכות האידוי אליהן יוזרמו המים התהליכיים, צילום: אלבטרוס

23. תחנת הכוח בצילום עילי - האתר הסולארי ובאופק – היישוב אשלים ופרויקט מגלים (Plot B).

תחנת הכוח והאתר הסולארי
 מבט אווירי מכיוון מערב, צילום: אלבטרוס

24. ה- Receiver - צינור השמן התרמי הקולט את אנרגית השמש ונמצא במרכז הפרבולה של השוקת. 

צנרת השמן שבמרכז הפרבולה
הכנות לבדיקות קרינה, צילום: נפתלי יאור
Receiver - צינור השמן הקולט את אנרגית השמש
                  ה- Receiver במבט מקרוב, נפתלי יאור

25. אזור ה- Power Block במבט עילי - ספטמבר 2017.

אזור ה- Power Block במבט עילי ספטמבר 2017
מבט עילי על מיכלי המלח, צילום אלבטרוס
מיכל המלח הקר במבט מבפנים
מבט מתוך מיכל המלח, צילום: נפתלי יאור
החלק הדרומי של ה- Power Block
החלק הדרומי של אזור ה- Power Block, צילום: אלבטרוס

26. תחנת כיבוי האש ב- Power Block

תחנת כיבוי האש ב- Power Block
תחנת כיבוי האש שבתוך תחנת הכוח, צילום: אלבטרוס

27. גשר הפלדה של משאבות מיכל המלח - הגשר מותקן בגובה 16 מטר ומטרתו לשאת את המשאבות ולייצבן כדי למנוע רעידות בעת הפעלתן.

גשר הפלדה של משאבות מיכל המלח
גשר הפלדה של משאבות מיכל המלח, צילום: נפתלי יאור