3,900 שטח התחנה כ-3,900 דונם

4.5

מערכת אגירה תרמית המאפשרת

אספקת חשמל למשך 4.5 שעות

60,000

תפוקה שנתית שוות ערך לאספקת

חשמל ל-60,000 משקי בית בישראל

121MW

הספק 121MW על ידי

טורבינת קיטור