אודות נגב אנרגיה

נגב אנרגיה מקימה תחנת כוח תרמו-סולארית של 121 מגהוואט ליד היישוב אשלים שבנגב. התחנה תוקם ותתופעל מכוח הסכם זיכיון שנחתם עם מדינת ישראל. התחנה היא פרויקט האנרגיה המתחדשת הגדול ביותר שהוקם בישראל עד כה.

התחנה תהווה אבן דרך חשובה במימוש היעד הלאומי של ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בשיעור של 10% מסך כל ההספק בישראל עד שנת 2020. התחנה תספק חשמל נקי מאנרגיה מתחדשת לכ- 60 אלף משקי בית בישראל (לשם המחשה כל משקי הבית בעיר נתניה). 

התחנה מוקמת ותתופעל תוך יישום הסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים ביותר בתחומי הסביבה והחברה.
 

מידע כללי

הזכיין – חברת נגב אנרגיה אשלים תרמו-סולאר בע"מ.
הסכם עם המדינה - נגב אנרגיה חתמה עם המדינה על הסכם זכיינות לתכנון, מימון הקמה ותפעול של תחנת כוח תרמו-סולארית בהיקף של 121 מגהוואט. ההסכם נחתם לאחר שנגב אנרגיה זכתה במכרז שפרסמה המדינה.
תקופת ההסכם - 28 שנים, מתוכן שלוש שנות הקמה (החל מיולי 2015), ו- 25 שנות תפעול (עד שנת 2043). בסיום התקופה תועבר התחנה לרשות המדינה.
הלקוח - חברת החשמל, אשר תרכוש את החשמל שתייצר התחנה.
שטח התחנה - כ- 3,900 מ"ר. 
טכנולוגיית ייצור החשמל – שוקת פרבולית. 
אגירת חום - טכנולוגיה המאפשרת אגירת חום במהלך היום ותוכל לספק חשמל במשך 4.5 שעות מדי יום, גם לאחר שהשמש שוקעת.
גז טבעי – התחנה תצרוך גז טבעי לגיבוי פעילותה.

מבנה הבעלות בפרויקט תחנת הכח באשלים
מבנה הבעלות בפרויקט תחנת הכוח התרמו-סולארית באשלים

מבנה הבעלות בחברת נגב אנרגיה

נגב אנרגיה מצויה בבעלות חברת שיכון ובינוי אנרגיה (50%), קרן נוי (40%) וחברת TSK הספרדית (10%).

מי מקים את התחנה?

קבלנית ההקמה של הפרויקט היא שותפות בין שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות לבין חברת TSK הספרדית.

מי יתפעל את התחנה?

עם סיום ההקמה, תועבר התחנה לחברה ייעודית שהוקמה לצורך תפעולה ואחזקתה למשך תקופה של 25 שנים.
החברה נמצאת בבעלות חברת שיכון ובינוי אנרגיה (50%), קרן נוי (40%) וחברת TSK הספרדית (10%).

מבט אווירי מכיוון צפון בתקופת הקמת התחנה באשלים
הקמת התחנה באשלים: מבט אווירי מכיוון צפון (פברואר 2017), צילום: אלבטרוס צילומי אוויר