מקיימים דיאלוג עם השכנים

חלק מובנה בתפיסת הקיימות הוא שיתוף מחזיקי עניין בפרויקט ודיאלוג עם השכנים. בעל עניין הוא כל מי שמושפע מהפרויקט או משפיע עליו. שיתוף מחזיקי עניין הוא עיקרון מהותי ומוביל של נגב אנרגיה ושל בעלי הפרויקט: קבוצת שיכון ובינוי, שחרתה על דגלה את יישום הקיימות, קרן נוי, וחברת TSK הספרדית.

אנו מאמינים ששיתוף מחזיקי עניין בפרויקט מביא לביסוס מערכת יחסים לאורך ציר הזמן של התקדמות וחיי הפרויקט. קיום דיאלוג, מסירת מידע, ושקיפות מסייעים להתמודד בצורה טובה עם קשיים ובעיות שעלולים לצוץ במהלך הדרך.

שיתוף בעלי עניין מאפשר לנו נגישות לצרכים ולחששות מחד ומציאת מכנים משותפים מאידך. 

עקרונות המתודולוגיה לניהול שיתוף מחזיקי עניין:

מיפוי מחזיקי העניין
דירוג מחזיקי העניין על פי מתודולוגיית הניהול והשיתוף 
גיבוש תוכנית עבודה – התכנית תכלול פעולות ובקרות לכל בעלי העניין העיקריים
החלטה "תוך כדי תנועה" על משימות נוספות, מקרים ותגובות
מעקב ביצוע
תחזוקה ורענון של מיפוי ודרוג מחזיקי העניין בהתאם לשלבי הפרויקט

 

פעולות עיקריות שנעשו עם בעלי העניין בפרויקט:


 
היישוב אשלים

היישוב אשלים נמצא כ-750 מטר מהגדר המערבית של הפרויקט והוא מהווה מחזיק עניין מרכזי.  אנו מקפידים על קשר שיטתי ומתמשך עם נציגיו, להלן מספר דוגמאות:

 • בסמוך לתחילת ביצוע עבודות מוקדמות בפרויקט התקיים מפגש פתוח עם תושבי אשלים ובו הוצגו בפניהם הפרויקט והממשקים שבין הפרויקט לבין היישוב
 • טרם תחילת ביצוע עבודות הלילה באתר, הוזמנו נציגי היישוב לסיור בשטח ונכחו בבדיקה של רעש הגנרטורים ותאורת הלילה
 • מתקיימים מפגשים וסיורים באתר עם תושבי היישוב ונציגיו. סיורים אלה הם כלי יעיל להיכרות מקרוב עם הפרויקט. במפגשים ניתנים הסברים על התקדמות הפרויקט, הטכנולוגיה ונושאים נוספים. במפגשים ניתן מענה גם לשאלות שונות הנוגעות לתקופת הפעלת התחנה 
 • נציגות היישוב מכירה את הנהלת הפרויקט ובידיה פרטי ההתקשרות עם הגורמים הרלוונטיים בפרויקט
 • תושבי היישוב מעודכנים, מעת לעת, באמצעות דיוור אלקטרוני (ניוזלטר) הכולל: מידע כללי על הפרויקט, הסבר על התקדמות העבודות, צפי התקדמות לחודשים הבאים, פעילויות משותפות עם היישוב וכד' 
 • מעת לעת מתקיימות פעילויות קהילתיות משותפות לפרויקט וליישוב כגון: הרמת כוסית בראש השנה, נטיעות בט"ו בשבט בשטח הציבורי של היישוב ולאחרונה אירוע קהילתי לציון 40 שנה ליישוב 
 • הקמת תחנת ניטור אבק ביישוב, המפוקחת על ידי היחידה הסביבתית של המועצה האזורית רמת הנגב 
פרויקט הקיר הירוק באשלים
מקימים קיר ירוק יחד עם תושבי אשלים ומרימים כוסית לשנה חדשה, ספטמבר 2015, צילום: פטריק מזוז 
מקימים גינה ירוקה ביישוב אשלים
מקימים גינה ירוקה יחד עם תושבי היישוב, ט"ו בשבט 2016, צילום: חגית הלמר 
סיור תושבים באתר, דצמבר 2016, צילום: יובל סרגוסטי 
מיקום היישוב ביחס לפרויקט הדמיה: א.ב. מתכננים
הובלת קורות עץ ליישוב אשלים
הובלה של קורות עץ למען בניית פרגולה ביישוב, צילום: שמוליק גורדין 

הכפר הבדואי ביר הדאג'

בִּיר הַדַּאג' (בערבית: بئر هداج), הוא כפר בדואי הממוקם באזור הנגב הצפוני, בקרבת קיבוץ רביבים והיישוב הקהילתי רתמים, ומצוי במרחק של כ-4.5 ק"מ מתחנת הכוח. אחת המטרות העיקריות של הקשר עם הכפר היא להעניק הזדמנות תעסוקתית שווה לתושבי הכפר, הסובל מתוחלת תעסוקתית נמוכה.

היישוב הוא מחזיק עניין מרכזי בפרויקט ואנו מקפידים על קיום קשר עם הנהגת הכפר:

 • טרם תחילת ביצוע העבודות קיימנו פגישה עם מנהיגות הכפר כדי לקבל את ברכתה לקיום יום גיוס עובדים לפרויקט בשטח הכפר
 • הזמנות ליום הגיוס נתלו במקומות שונים בכפר, ויום הגיוס פורסם באמצעים נוספים. ביום הגיוס הוצג הפרויקט וניתנו הסברים לגבי אפשרויות התעסוקה השונות. בהמשך נערך יום ראיונות שבעקבותיו התקבלו לעבודה בפרויקט 20 עובדים מהכפר. בהמשך גויסו עובדים נוספים מהיישוב
 • יום גיוס נוסף נערך בחודש מרץ 2017
 • בנוסף לפעילות התעסוקתית, קיימנו סיורים באתר עם המנהיגות לרבות מנהלי בתי הספר של הכפר. הסיורים אפשרו היכרות מקרוב של הפרויקט ומענה לשאלות שונות לגבי הפעלת תחנת הכוח
סיור נכבדי הכפר ביר הדאג' בתחנת הכוח, פברואר 2017, צילום: יובל סרגוסטי

המועצה האזורית רמת הנגב

עם המועצה מתקיים קשר שוטף במגוון נושאים ובעלי התפקידים במועצה מיודעים ומעורבים בפעולות השונות הקשורות לפרוייקט. בנוסף, תחנת הכוח משמשת מוקד לביקורים של גורמים מקצועיים ישראליים ובינלאומיים המגיעים לרמת הנגב.

יישובים נוספים באזור

 

הקהילה ההתיישבותית-חינוכית בניצנה ע"ש אריה (לובה) אליאב:

ניצנה היא קהילייה חינוכית-התיישבותית הממוקמת כשלושה ק"מ מגבול מצרים ומרוחקת כ-30 ק"מ מתחנת הכוח באשלים. בניצנה פועלות מספר תוכניות חינוכיות לבני-נוער ולצעירים ממגזרים שונים בחברה הישראלית. בנוסף לתוכניות החינוכיות, קיימות בה כמה סביבות למידה ייחודיות, ובהן הפארק הסולארי, הכולל מתקנים ייחודיים שנבנו במיוחד להמחשה ולמידה התנסותית של תכונות וטכנולוגיות שונות של אנרגיית השמש.

בזכות הערכים המשותפים לניצנה ולנגב אנרגיה - ובהם ערכי הקיימות וניצול של אנרגיה מתחדשת לטובת הסביבה - נוצר שיתוף פעולה פורה בין הגופים. לאחר סיורי גומלין בניצנה ובאתר, הוחלט להקצות שטח בתחומי הפארק הסולארי בניצנה, בו תוקם פרבולת הדגמה של טכנולוגיית CSP.

התקנת פרבולת ההדגמה בפארק הסולארי בניצנה, אפריל 2017, צילום: אורי רובל 
סיור נציגי נגב אנרגיה בניצנה, מאי 2016, צילום: דפנה בר-נס שגב
סיור נציגי ניצנה באתר
סיור נציגי ניצנה באתר, ספטמבר 2016, צילום: חגית הלמר

העובדים בפרויקט


העובדים בפרויקט מהווים אף הם בעלי עניין חשובים ונעשות פעולות שונות לשמירה על תנאי העסקתם. 
בטיחות העובדים מצויה בראש סדר העדיפויות של הפרויקט. 

עובדים מביר הדאג\'
עובדים מביר הדאג'