האתר הסולארי ותחנת הכוח, ובאופק היישוב אשלים ופרויקט מגלים

האתר הסולארי ותחנת הכוח, ובאופק היישוב אשלים ופרויקט מגלים

האתר הסולארי ותחנת הכוח, ובאופק היישוב אשלים ופרויקט מגלים