האתר הסולארי, ה-Power Block, ובאופק דרך הגישה לנקודת התצפית

האתר הסולארי, ה-Power Block, ובאופק דרך הגישה לנקודת התצפית

האתר הסולארי, ה-Power Block, ובאופק דרך הגישה לנקודת התצפית