הרכבת העמודים עליהם תותקן השוקת הפרבולית

הרכבת העמודים עליהם תותקן השוקת הפרבולית

הרכבת העמודים עליהם תותקן השוקת הפרבולית