מבט מכיוון צפון על מיכלי המלח

מבט מכיוון צפון על מיכלי המלח

מבט מכיוון צפון על מיכלי המלח