הסטת נחל שדה פקועה ב-2015

הסטת נחל שדה פקועה ב-2015

הסטת נחל שדה פקועה ב-2015