מבט על תחנת הכוח נגב אנרגיה באשלים – 2018

מבט על תחנת הכוח נגב אנרגיה באשלים - 2018

מבט על תחנת הכוח נגב אנרגיה באשלים – 2018