בניין החשמל מכיל מערכות חשמל ובקרה להפעלת התחנה

בניין החשמל מכיל מערכות חשמל ובקרה להפעלת התחנה

מערכת ממירי חום משמן למים