הרכבת השוקת הפרבולית בתחנת הכח

הרכבת השוקת הפרבולית בתחנת הכח