יכולת אגירת חום בעת עננות ובשעת חושך

יכולת אגירת חום בעת עננות ובשעת חושך

יכולת אגירת חום בעת עננות ובשעת חושך