ריאיון עם דידי פז בתוכנית צבע הכסף

פרויקט הקמת תחנת הכוח התרמו סולארית באשלים מתקדם והולך,

לחצו לשמוע את מנכ"ל נגב אנרגיה, דידי פז, בריאיון בתוכנית צבע הכסף >>