סרטון יישום קיימות בפרויקט

קיימות הלכה ומעשה בתחנת הכוח התרמו סולארית באשלים – ספטמבר 2017