פעילויות לטובת ערכי הסביבה

שימוש חוזר בפסולת הנמצאת באתר, קשר מקצועי עם רשות העתיקות והעתקת צמחי פקעת ייחודיים
לחצו לקריאה נוספת על הפעילות שלנו לטובת ערכי הסביבה >>