העתקת גיאופיטים שזוהו באזור תחנת הכח

העתקת גיאופיטים שזוהו באזור תחנת הכח

העתקת גיאופיטים שזוהו באזור תחנת הכח