האתר הסולארי, ה-Power Block, ובאופק – דרך הגישה לנקודת התצפית

האתר הסולארי, ה-Power Block, ובאופק – דרך הגישה לנקודת התצפית

האתר הסולארי, ה-Power Block, ובאופק – דרך הגישה לנקודת התצפית