הקמת מבנה בנין החשמל הראשי לתחנה

הקמת מבנה בנין החשמל הראשי לתחנה