הגנרטור שמחובר לטורבינה שממירה את האנרגיה

הגנרטור שמחובר לטורבינה שממירה את האנרגיה