צנרת השמן שבמרכז הפרבולה

צנרת השמן שבמרכז הפרבולה

צנרת השמן שבמרכז הפרבולה