שלבי הפרויקט – 2018

1. בריכות האידוי - מבט על - 2018

בריכות האידוי מבט על 2018
צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

2. מבט על תחנת הכוח - 2018

מבט על תחנת הכוח נגב אנרגיה באשלים - 2018
צילום: אלבטרוס צילומי אוויר
עוד מבט על תחנת הכוח באשלים - 2018
צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

3. מיכלי המלח במבט על - 2018

מיכלי המלח - 2018
צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

4. מגדל קירור 2018  – cooling tower

מגדל הקירור- 2018
צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

5. HTF Overflow Tanks

HTF Overflow Tanks
צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

6. HTF Heaters

HTF Heaters
צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

7. מיכלי המלח 2018 - מבט מכיוון צפון לדרום 

מבט מכיוון צפון על מיכלי המלח
צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

8. מיכלי המים 2018 - מבט על 

מיכלי המים 2018
צילום: אלבטרוס צילומי אוויר