נגב אנרגיה זכתה לקבל ציון לשבח בטקס "אות הגיוון התעסוקתי"

נגב אנרגיה זכתה לקבל ציון לשבח בטקס "אות הגיוון התעסוקתי" ע"ש דב לאוטמן 2017.

לכבוד הוא לנו להוביל בהעסקת אוכלוסיות בתת-תעסוקה בפרויקט אשלים של נגב אנרגיה.
אנו מוקירים את הציון לשבח שקיבלנו בטקס "אות הגיוון התעסוקתי" ע"ש דב לאוטמן 2017, במסגרת כנס מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית הבינלאומי לאחריות תאגידית. תודה ל-OPIC Overseas Private Investment Corporation, אשר לקח חלק במימון הפרויקט ואשר נציגו השתתף בכנס השנה.
גיוון בתעסוקה, שילוב ופיתוח כלכלי-חברתי הוא בהלימה לערכי הקיימות לפיהם אנו פועלים.