מבט אווירי מכיוון צפון בתקופת הקמת התחנה באשלים

מבט אווירי מכיוון צפון בתקופת הקמת התחנה באשלים

מבט אווירי מכיוון צפון בתקופת הקמת התחנה באשלים