אירוס הנגב שזוהה באזור התצפית

אירוס הנגב שזוהה באזור התצפית

אירוס הנגב שזוהה באזור התצפית